Výslednou cenu ovlivní délka testování, typ a počet respondentů, ale i výběr prostoru, kde testování probíhá. Níže popisuji průběh (vč. časových odhadů) běžného testování, v rámci kterého nepotřebujete pracovat s asistivními technologiemi a nepotřebujete jinak zohledňovat specifické potřeby svých respondentů.

#1 Co se testuje?

Nejčastěji testujete funkční web nebo prototyp webu.

  • Na testování vám…

Uživatelský výzkum přinese do vašeho projektu cenná data o zákaznících, jejich potřebách, obavách a motivacích. Právě tato data vám pomůžou minimalizovat rizika na vašem projektu a vyhnout se zbytečným chybám.

Uživatelský výzkum můžete zapojit do projektu, když:

  • stojíte před velkým rozhodnutím a chybí vám informace,
  • máte jen jednu šanci uspět…

Nejčastěji děláte chyby, pokud jste unavení a necítíte se ve své kůži.

Únava, špatná nálada, špatný dech. Pokud má být testování v pohodě, vy musíte být v pohodě. Proč? Pokud jste nervózní, unavený, nebo naopak extrémně nabuzený, respondent začne podvědomě vaše chování zrcadlit (mirroring).

A dva nervózní lidi v malé místnosti s jednocestným zrcadlem mít asi nechcete :)

Mirroring is the behavior…

Víte, kdo se jako první věnoval ergonomii? Kdo byl první UX designér? Kdo jako první pracoval s personami? Víte, že designový proces, který zpopularizovalo IDEO, existuje od 60. let, nebo to, že pojem User Experience používáme již téměř 30 let?

Podívejte se na přehled nejvýznamnějších a nejzajímavějších historických momentů, díky…

Vše se letos bude točit kolem těchto témat. Alespoň u mě v knihovně.

  • Building User Research Teams (Steve Bromley)
  • Research in Game Design (Steve Bromley)
  • Psychology for designers (Susan Weinschenk, Indi Young)
  • Ethics in design & research (Mike Monteiro)
  • Inclusive design & research (Kat Holmes)

Pro každé téma, kterým se…

V přednáškách na každé konferenci si každý najde to svoje. Já jsem letos hledala praktické tipy pro výzkumníky, kteří pracují v týmech a firmách různých velikostí, typů i oborů.

Za mě TOP 5 přednášek letošního Webexpa byly:

  1. Measuring the value of design — Douglas Powell, IBM

2. How to design…

Tereza Kosnarová

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store