UX design & research reading list 2021

  • Research in Game Design (Steve Bromley)
  • Psychology for designers (Susan Weinschenk, Indi Young)
  • Ethics in design & research (Mike Monteiro)
  • Inclusive design & research (Kat Holmes)

Steve Bromley

Výzkumník, který pomáhá firmám stavět research týmy a zavádět výzkum do designového procesu. Má rozsáhlé zkušenosti s oblastí herního průmyslu. Možná znáte některé z her, na kterých jako výzkumník pracoval: Horizon: Zero Dawn, No Man’s Sky, SingStar nebo PlayStation VR launch lineup.

Building User Research Teams: How to create UX research teams that deliver impactful insights.

How To Be A Games User Researcher: Run better playtests, reveal usability and games UX issues, and make games better

Indi Young

Kdybych nebyla moc stará na plakáty na zdi, budu tam mít tuhle paní :-D

Mental Models: Aligning Design Strategy with Human Behavior

Susan Weinschenk

Od Susan Weinschenk jste asi už četli úplně všechno!
A pokud ne, tak byste měli!!!

Mike Monteiro

Mike Monteiro je designér, zakladatel agentury Mule Design a manžel skvělé Eriky Hall (výzkumnice a autorka knihy Just Enough Research). Píše a mluví nejen o řemeslu designérů, ale také o business stránce věci a hlavně o etice!

Ruined by design

Kat Holmes

Pravděpodobně ji neznáte, ale určitě jste alespoň jednou narazili na Microsoft Design Toolkit nebo Inclusive Design Toolkit, na jejichž vývoji se podílela. Vedla design tým pro Google Ads platform. Nyní pracuje v Salesforce. Dlouhodobě se věnuje tématu inkluze.

Mismatch: How Inclusion Shapes Design (Simplicity: Design, Technology, Business, Life)

https://ceoworld.biz/2018/11/07/how-inclusion-fuels-business/

--

--

UXworkshopy.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store