UX checklist — rozhovory & uživatelské testování

1. Zadání

Vhodnou metodu výzkumu dokážu doporučit pouze v případě, že:

 • Vím, jaké informace potřebuje klient zjistit.
 • Chápu kontext.
 • vyberu vhodné metody výzkumu
 • oslovím další výzkumníky na spolupráci (např. Romanu pro dotazníkové výzkumy) a zjistím jejich časové možnosti
 • napíšu nabídku a navrhnu časovou osu projektu (ve které jsou zohledněny možnosti všech lidí, kteří se projektu účastní, dovolené a také případná rizika, která můžou nastat při rekrutaci)

2. Příprava rozhovorů & testování

 • kick off meeting s týmem na upřesnění plánu výzkumu
 • nasdílet všem upřesněný plán výzkumu s přesným popisem vybraných cílových skupin pro komentáře
 • nechat od klienta schválit upřesněný plán výzkumu
 • zarezervovat místo (2 zasedačky vedle sebe nebo testovací laboratoř Folimanka, pokud výzkum neprobíhá v kancelářích klienta) (T)
 • zarezervovat parkování pro respondenty (T) (I)
 • pozvat lidi na testovací dny (T) (RT)
 • pozvat lidi na na závěrečnou prezentaci

— plán výzkumu obsahuje minimálně tyto informace

 • cíl
 • hypotézy
 • metody
 • termín výzkumu
 • popis cílové skupiny
 • forma rekrutace
 • odměny pro respondenty

3. Rekrutace

— pokud klient má kontakty

 • nadefinovat konkrétní parametry pro výběr vhodných respondentů
 • připravit podklady pro komunikaci s respondenty (scénář telefonického rozhovoru, texty emailů)
 • připravit tabulku pro doplnění kontaktů, které můžete oslovit (jméno, telefon, email, preferovaný termín, specifikace klienta)
 • tabulku kontrolovat a popohánět rekrutaci
 • oslovovat průběžně klienty (nejdřív zavolat, abyste si ověřili, že máte správného respondenta a hned potom poslat na email termíny k výběru)
 • upřesnit členům týmu do kalendáře časy, kdy bude výzkum probíhat (T) (RT)

— pokud klient nemá kontakty

 • vytvořit rekrutační dotazník (stačí Google forms)
 • GDPR
 • inzerovat nabídku na účast ve výzkumu (sociální sítě, PPC … záleží na vybrané metodě rekrutace)
 • připravit podklady pro komunikaci s respondenty (scénář telefonického rozhovoru, texty emailů)
 • oslovovat průběžně klienty (nejdřív zavolat, abyste si ověřili, že máte správného respondenta a hned potom poslat na email termíny k výběru)
 • upřesnit členům týmu do kalendáře časy, kdy bude výzkum probíhat (T) (RT)

4. Příprava scénáře

 • projít poznámky z kick off meetingu
 • připravit scénář rozhovoru (I)
 • připravit testovací scénář (T) (RT)
 • připravit doplňkové aktivity— cardsorting, emoční mapování (T) (I)
 • otestovat scénář rozhovoru / testovací scénář s někým z cílové skupiny
 • připravit finální verzi scénáře
 • nasdílet finální verzi scénáře týmu k okomentování
 • nechat od klienta schválit finální verzi scénáře

5. Pár dní před výzkumem

 • poslat respondentům emailem připomínku s termínem a místem konání výzkumu vč. upozornění kde a za jakých podmínek můžou parkovat, pokud jedou autem. Pokud víte, že je obtížné najít výtah nebo vaši kancelář, popište jim přesně, jak a kde vás najdou a co mají dělat, pokud vás najít nemůžou (T) (I)
 • poslat respondentům emailem připomínku s termínem a způsobem, jakým se spojíte online (Hangouts, Appear.in, Skype) (RT)
 • poslat jednotlivým členům týmu emailem připomínku s termínem a místem konání výzkumu (T)
 • prohlédnout osobně místnost, ve které výzkum probíhá (T) (I)
 • zkontrolovat rezervaci této místnosti (T) (I)
 • připravit podklady pro publikum (časový harmonogram vč. specifikace respondenta, průvodce publikem a návod, jak si psát poznámky) (T)
 • objednat občerstvení (T) (I)
 • objednat dárkové vouchery (pokud se dávají jako odměna místo peněz)
 • domluvit se s někým, kdo se bude starat o respondenty, kteří přijdou dřív (T) (I)
 • vytisknout formuláře (souhlas s účastí ve výzkumu, souhlas s nahráváním)
 • zkontrolovat stav prototypu, vyžádat si všechny přihlašovací údaje (T) (RT)
 • ujistit se, že mám k dispozici zařízení, na kterém můžu prototyp otestovat (správná platforma v případě mobilní aplikace nebo notebook s přístupem k interním dokumentům) (T)

6. Den před výzkumem

 • poslat respondentům SMS s připomínkou zítřejší schůzky (T) (I) případně s odkazem, kde se spojíte (RT)
 • poslat jednotlivým členům týmu SMS s připomínkou zítřejšího testování (T)
 • vytvořit offline zálohu prototypu (T)
 • vytisknout jednotlivé obrazovky prototypu (T)
 • vytisknout 3x finální přehled respondentů (čas, jméno, telefon) (T) (I)
 • zkontrolovat odměny, formuláře
 • zkontrolovat místo na disku
 • připravit testovací výbavu (mikrofon, kamera, baterky, paměťové karty…)
 • do záložek dát všechny odkazy, které jsou při testování třeba (T) (RT)
 • zarezervujte nedalekou restauraci pro oběd celého týmu nebo oběd objednejte na přesnou hodinu

7. V den výzkumu

— pokud se testuje u klienta nebo v laboratoři

 • na místě buďte min. 60 minut před prvním respondentem
 • na každého dalšího respondenta buďte připravení 10 minut předem
 • v pozorovací místnosti nechat papíry na poznámky, průvodce publikem, seznam respondentů, post it papírky, psací potřeby a vylepit jednotlivé obrazovky prototypu na stěnu
 • jeden seznam respondentů předat na vrátnici
 • zkontrolovat prototyp, techniku, místnost, občerstvení, skleničky, karafy s vodou, přístup do budovy ….
 • vypnout notifikace
 • otestovat sdílení obrazovky (všichni slyší / vidí všechno)
 • 20 minut před prvním respondentem projděte s kolegy v pozorovací místnosti co se bude dít během celého dne. Jak si mají psát poznámky. Na co se zaměřit
 • na konci každého testu projděte s kolegy nejzajímavější momenty. Post it papírky s jejich popisem můžete lepit přímo na vytisknuté obrazovky na stěně
 • posbírejte si zpětnou vazbu na to, co slyšeli a zda mají nějaké doplňující otázky
Testovací laboratoř Folimanka

— pokud se testuje remote

 • připojte se minimálně 15 minut před prvním respondentem
 • na každého dalšího respondenta buďte připravení 10 minut předem
 • zkontrolovat prototyp, techniku
 • vypnout notifikace
 • po odhlášení respondenta v bodech zapsat průběh testu

— pokud se dělá rozhovor

 • na místě buďte min. 30 minut před prvním respondentem
 • na každého dalšího respondenta buďte připravení 10 minut předem
 • seznam respondentů předat na vrátnici
 • zkontrolovat techniku, místnost, občerstvení, přístup do budovy ….
 • po odchodu respondenta v bodech zapsat průběh rozhovoru

— nezapomenout kdekoliv!

 • včas zapnout nahrávání
 • nahrávat na dvou nezávislých zařízeních a průběžně ukládat
 • nechat podepsat všechny formuláře
 • předat odměnu
 • zeptat se, zda jej můžete pozvat i příště (na testování jiného prototypu nebo na jiný rozhovor)
 • průběžně si psát poznámky
 • průběžně si psát časy, kdy se stalo / řeklo něco zajímavého

9. Analýza & závěrečná zpráva

Na poslední fázi už osobně žádný checklist nemám, tak doplňuji alespoň ověřený postup práce.

Já bych vám ten obrázek strašně ráda ukázala tak, abyste to přečetli, ale NDA :)

Kolik to tedy vyšlo?

Uživatelské testování s 10 respondenty. Kontakty dodal klient. Testování je rozděleno do 2 testovacích dní a probíhá v testovací laboratoři http://testovaci-centrum.cz/.

 • co a kdy je vhodné testovat (od nápadů až po funkční produkt)
 • jaké způsoby a metody testování existují (moderované x nemoderované testování, laboratorní x guerilla, technika vzdáleného testování)
 • jak vybrat vhodnou strategii pro váš projekt
 • plánování, příprava, realizace uživatelského testování
 • testování struktury webu
 • testování obsahu newsletteru či webové stránky
 • přípravu scénáře rozhovoru (se zaměřením na strukturu a správnou formulaci otázek)
 • vytvoření rekrutačního dotazníku, díky kterému najdete ty správné respondenty

--

--

UXworkshopy.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store