Stručná historie UX designu

4 000 př.n.l. Čínská filosofie Feng Shui

Doslovný překlad “Vítr a voda”

500 př.n.l. Antické řecko & ergonomie

Původ slova ergonomie ergon = práce a nomos = zákon

Začátek 20. století: Frederick Winslow Taylor

Přeskočíme pár set let, ale téma zůstává stejné. Zákony práce, zvyšování efektivity při provádění určitých úkolů.

  • Velký důraz byl kladen na normy, jasné instrukce, písemná pravidla a neustálý dohled. Nebylo na zaměstnancích, aby se rozvíjeli sami. Všechny pracovníky důkladně vybíral na základě schopností a znalostí a trénoval je podle zavedených metod a postupů.
  • Odměna začala být vyplácena za splnění zadaných úkolů a ne za čas strávený v práci.

Henry Ford

Henry Martin Ford, americký podnikatel, průkopník automobilového průmyslu, ředitel Ford Motor Company. Bývá také zmiňován v souvislosti se zvyšování efektivity a produktivity. Možná jste někdy slyšeli pojem Fordismus. Jde o systém průmyslové hromadné výroby, kterým navázal na práci Taylora.

Ford Model T s přezdívkou “Tin Lizzie”. Začal(a) se prodávat v roce 1908.

40. léta 20. století: Toyota

Příběh o efektivitě má šťastný konec.

Jde o klíčový moment, kdy je poprvé uživatel a jeho potřeby, postaven na první místo.

1955: Henry Dreyfuss

Další klíčovou postavou je Henry Dreyfuss, americký průmyslový inženýr, který pracoval na mnoha ikonických produktech.

První persony

Henry Dreyfuss vytvořil také první persony v historii designu Joe (průměrný americký muž), Josephine (průměrná americká žena) a Joe Jr (typické šestileté dítě), aby mu neustále připomínaly lidi, pro které navrhuje produkty.

VIdeo se vám spustí v části, popisující Joa & Josephine

60. léta 20. století: Velké počítače!

První období v historii lidstva, kdy jsme navrhovali tak neuchopitelné věci, jako software a interakce a také první období, kdy se začal dělat výzkum v oblasti, kterou dnes označujeme jako kognitivní vědy.

V 60. letech 20. století se zformovaly dva směry, které přispěli k rozvoji HCD. Americké hnutí a tzv. skandinávský přístup.

USA

V čele tohoto hnutí stál Richard Buckminster Fuller, úspěšný americký architekt, matematik, vynálezce a spisovatel. Název po něm získaly fullereny — sférické molekuly, složené z pěti- a šestičlenných kruhů atomů uhlíku.

Design is the Process of Realizing Intentions.

An intention
Crucial to the triggering of any action but, in itself never enough.

The Universal Design Spiral — vůbec první designový proces, který jsem byla schopna dohledat
Hodinový rozhovor z roku 1974

Skandinávský přístup

V USA pracovali na projektech inženýři, industrial designéři, chemici a další odborníci, pečlivě vybíraní z nejlepších univerzit. V Evropě to vzali za jiný konec …

  • discussions of values in design and imagined futures
  • conflict and contradictions are regarded as resources in design
T. Bratteteig, `Participatory Design: Ideas, Methods, Practices’

Projekty z té doby, které stojí za prozkoumání:

UTOPIA: Participatory Design from Scandinavia to the World

80. léta 20. století: Malé počítače

1990–2000: Vzniká pojem User Experience

V roce 1995 si Don Norman (pro ty z vás, kdo ho neznáte = dědeček UX oboru) změnil popis své pozice v Apple z “User Interface Architect” na “User Experience Architect”.

Šlo o vůbec první použití slovního spojení User Experience.

Designový proces dle IDEO

Přiznám se, mám trošku problém s novodobými dějinami …

O každé knize, kterou bych vytáhla z knihovny, si s vámi můžu hodinu vykládat. Každá nějakým způsobem posunula mé vnímání našeho oboru. Zahraju si na Akta X a nechám tento článek, s vaším laskavým svolením, bez závěru.

A jestli máte sílu, tak se třeba ještě dozvíte, kdo byl označován jako první UX designér.

--

--

UXworkshopy.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store