Kolik vás bude stát uživatelské testování?

Photo by UX Indonesia on Unsplash

#1 Co se testuje?

Nejčastěji testujete funkční web nebo prototyp webu.

 • Na jedno kolo testování zveme 6–8 lidí (pokud máte více různých typů zákazníků, takových kol bude víc).

A. Příprava

Při přípravě testování je časově nejnáročnější rekrutace (jednotky až desítky hodin) a příprava scénáře (5–10 hodin vč. nezbytného pilotního testu).

B. Realizace

V minimální variantě počítejte s jedním testovacím dnem, který má 10 hodin. Respondenti jsou pozváni na časy 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00.

 • Mezi testy je vhodné zařadit 30 minut pauzu pro průběžné vyhodnocení a zápis poznámek.
 • Na závěr je vhodné zařadit 60 minut na diskuzi týmu, který testování pozoroval.
 • mapování zákaznické zkušenosti (projděte s nimi jejich zkušenosti krok za krokem)
 • cardsorting (testování struktury obsahu vašeho webu)
 • testování textů (Pochopí je? Rozumí jim? Jsou pro ně lákavé?)
 • testování emocí (Jaké emoce vzbuzuje váš web, vaše služba?)

C. Vyhodnocení

Vyhodnocení může probíhat jako týmová aktivita průběžně a na konci testovacího dne. Je třeba psát si celý den poznámky a na konci vyhodnotit četnost a závažnost odhalených problémů.

 • Analýza četnosti a závažnosti problémů (kolik lidí se s problémem setkalo a jak moc jim tento problém brání v dosažení cíle) vám bude trvat 4–8 hodin.
 • Příprava závěrečné prezentace pro klienta vč. doporučení na odstranění chyb (2–4 hodiny) a následný follow-up meeting (2–3 hodiny).

#2 Kde se testuje?

Vlastní prostory máte k dispozici zdarma, snažte se je proto využít. Osobně jsem u klientů testovala přímo v kanceláři, v zasedačce, v kuchyňce, v relaxační místnosti i na chodbě. Stačí vám dvě místnosti. Do jedné pozvete účastníka testování. Ve druhé bude průběh testování na obrazovce sledovat váš tým.

 • můžete se připravit
 • číšník se vás nechodí ptát, co si dáte
 • můžete nahrávat
 • můžete promítat kolegům do vedlejší místnosti
 • můžete společně testování vyhodnotit po každém respondentovi

#3 S kým se testuje?

Potřebujete vaši aplikaci testovat s právníky z velkých právnických kanceláří? Na získání potřebného počtu kontaktů budete potřebovat mnohem víc času, než pokud hledáte lidi, kteří nakupují na farmářských trzích.

 • Sleva na vaše vlastní služby.
 • Dárkový voucher v hodnotě 500–1 000 Kč (sama nejčastěji využívám síť restaurací Ambiente, Mall, Alzu, nebo služby, související s tématem testování).
 • Finanční odměna (je třeba vyřešit smlouvu a výdajový pokladní doklad pro hotovost).

👉 tereza@uxworkshopy.cz

--

--

UXworkshopy.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store