Kolik vás bude stát uživatelské testování?

Photo by UX Indonesia on Unsplash

#1 Co se testuje?

 • Na testování vám obvykle stačí 60–90 minut na jednoho uživatele.
 • Na jedno kolo testování zveme 6–8 lidí (pokud máte více různých typů zákazníků, takových kol bude víc).

A. Příprava

B. Realizace

 • Čas na testování 60 minut (z toho 15 minut úvod, 45 minut samotný test).
 • Mezi testy je vhodné zařadit 30 minut pauzu pro průběžné vyhodnocení a zápis poznámek.
 • Na závěr je vhodné zařadit 60 minut na diskuzi týmu, který testování pozoroval.
 • hloubkový rozhovor (zjistěte, jak na tom jsou s určitým tématem)
 • mapování zákaznické zkušenosti (projděte s nimi jejich zkušenosti krok za krokem)
 • cardsorting (testování struktury obsahu vašeho webu)
 • testování textů (Pochopí je? Rozumí jim? Jsou pro ně lákavé?)
 • testování emocí (Jaké emoce vzbuzuje váš web, vaše služba?)

C. Vyhodnocení

 • Poslech záznamů a zápis poznámek (50 minut dlouhé testování zpracujete obvykle za 80–100 minut). Tento čas je možné výrazně zkrátit, pokud k testování pozvete kolegu, který bude dělat poznámky v průběhu.
 • Analýza četnosti a závažnosti problémů (kolik lidí se s problémem setkalo a jak moc jim tento problém brání v dosažení cíle) vám bude trvat 4–8 hodin.
 • Příprava závěrečné prezentace pro klienta vč. doporučení na odstranění chyb (2–4 hodiny) a následný follow-up meeting (2–3 hodiny).

#2 Kde se testuje?

 • máte klid na práci
 • můžete se připravit
 • číšník se vás nechodí ptát, co si dáte
 • můžete nahrávat
 • můžete promítat kolegům do vedlejší místnosti
 • můžete společně testování vyhodnotit po každém respondentovi

#3 S kým se testuje?

 • Pozvání na kávu (testovaný produkt je lovebrand a lidi jsou ochotní se s vámi sejít i zadarmo).
 • Sleva na vaše vlastní služby.
 • Dárkový voucher v hodnotě 500–1 000 Kč (sama nejčastěji využívám síť restaurací Ambiente, Mall, Alzu, nebo služby, související s tématem testování).
 • Finanční odměna (je třeba vyřešit smlouvu a výdajový pokladní doklad pro hotovost).

👉 tereza@uxworkshopy.cz

--

--

--

UXworkshopy.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tereza Kosnarová

Tereza Kosnarová

UXworkshopy.cz

More from Medium

Drug Consumption Predictor

Penman’s guide : Moving your NFT’s from Metamask to Ledger Nano S    For the purpose of this guide…

Exhibiting Digital Artworks

Androsky Lugo Recounts the History of NYC’s Historic Flatiron Building — Business