Kolik vás bude stát uživatelské testování?

Photo by UX Indonesia on Unsplash

#1 Co se testuje?

 • Na testování vám obvykle stačí 60–90 minut na jednoho uživatele.
 • Na jedno kolo testování zveme 6–8 lidí (pokud máte více různých typů zákazníků, takových kol bude víc).

A. Příprava

B. Realizace

 • Čas na testování 60 minut (z toho 15 minut úvod, 45 minut samotný test).
 • Mezi testy je vhodné zařadit 30 minut pauzu pro průběžné vyhodnocení a zápis poznámek.
 • Na závěr je vhodné zařadit 60 minut na diskuzi týmu, který testování pozoroval.
 • hloubkový rozhovor (zjistěte, jak na tom jsou s určitým tématem)
 • mapování zákaznické zkušenosti (projděte s nimi jejich zkušenosti krok za krokem)
 • cardsorting (testování struktury obsahu vašeho webu)
 • testování textů (Pochopí je? Rozumí jim? Jsou pro ně lákavé?)
 • testování emocí (Jaké emoce vzbuzuje váš web, vaše služba?)

C. Vyhodnocení

 • Poslech záznamů a zápis poznámek (50 minut dlouhé testování zpracujete obvykle za 80–100 minut). Tento čas je možné výrazně zkrátit, pokud k testování pozvete kolegu, který bude dělat poznámky v průběhu.
 • Analýza četnosti a závažnosti problémů (kolik lidí se s problémem setkalo a jak moc jim tento problém brání v dosažení cíle) vám bude trvat 4–8 hodin.
 • Příprava závěrečné prezentace pro klienta vč. doporučení na odstranění chyb (2–4 hodiny) a následný follow-up meeting (2–3 hodiny).

#2 Kde se testuje?

 • máte klid na práci
 • můžete se připravit
 • číšník se vás nechodí ptát, co si dáte
 • můžete nahrávat
 • můžete promítat kolegům do vedlejší místnosti
 • můžete společně testování vyhodnotit po každém respondentovi

#3 S kým se testuje?

 • Pozvání na kávu (testovaný produkt je lovebrand a lidi jsou ochotní se s vámi sejít i zadarmo).
 • Sleva na vaše vlastní služby.
 • Dárkový voucher v hodnotě 500–1 000 Kč (sama nejčastěji využívám síť restaurací Ambiente, Mall, Alzu, nebo služby, související s tématem testování).
 • Finanční odměna (je třeba vyřešit smlouvu a výdajový pokladní doklad pro hotovost).

👉 tereza@uxworkshopy.cz

--

--

--

UXworkshopy.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tereza Kosnarová

Tereza Kosnarová

UXworkshopy.cz

More from Medium

A Strategic Partnership: Plutos Network will work with Slope-finance to integrate cross-chain asset…

Sassuolo — An exciting project going under the radar, But they need to improve defensively.

Unpacking details in ‘Winter Nightmare’

Pet Care Innovation Takes a “Leap” Forward: Introducing the Fifth Cohort of the Leap Venture Studio