Jak se tvoří online bakalářský obor pro designéry informačních služeb — práce se zpětnou vazbou

Tereza Kosnarová, CPACC
6 min readJul 17, 2023

Tímto zamyšlením navazuji na příspěvek Romana Hřebeckého — garanta prvního semestru, který svoji zkušenost s on linem bakalářským oborem Design informačních služeb shrnul v článku Jak se tvoří bakalářský obor pro designéry informačních služeb — 5 principů.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Nebo ne???

Před pár týdny mi skončil “můj” první semestr. Ne ten, který jsem sama studovala, ale ten, kterým jsem jako garantka a vyučující prováděla 30 studentů*studentek oboru design informačních služeb. Hlavním tématem byl uživatelský výzkum.

Studium vytváříme za běhu. Víme to my a ví to studentsvo, které se statečně přihlásilo do prvního ročníku. Jedním ze zásadních témat se pro mě v uplynulých měsících stala zpětná vazba. Jak si o ni říct? Jak ji přijímat? Jak s ní pracovat?

Fotografie cedule, postavené na zemi, s nápisem Awesome a Less Awesome a se dvěma šipkami, mířícími na opačnou stranu.
Photo by Jon Tyson on Unsplash

Každý semestr začíná osobním setkáním studentů s vyučujícím dle jejich výběru (studenti*studentky nás již znají a mají představu, s čím jim vyučující mohou pomoci). Na tomto setkání probíráme jejich potřeby a cíle, které chtějí v rámci příštích měsíců naplnit. Pomáháme jim sestavit plán cesty. Na ten se potom snadno napojují jednotlivé úkoly a projekty a celá studijní zkušenost tím získává strategický high level pohled. Studenti*studentky pracují s tzv. Edventure canvasem (více si o něm můžete přečíst v práci Františka Daleckého).

Náhledový obrázek Edventure Canvasu.
Edventure Canvas (revisited)

Na základě tohoto canvasu společně definujeme, jakým projektům se mají věnovat, aby se jim stanovené cíle podařilo naplnit. To je základní stavební kámen každého semestru.

V průběhu semestru mají studenti*studentky několik možností, jakým způsobem k nám komunikovat zpětnou vazbu:

  1. Kdykoliv — komukoliv osobně (tento formát využívají, pokud narazí na konkrétní problém, související s výukou, úkolem, spoluprací ve skupině atp.). Tyto situace řešíme průběžně “za pochodu” celý semestr dle potřeby.
  2. Po každém synchronním setkání ve formátu krátkého on-line dotazníku, který se zaměřuje na poslední živé setkání. K této zpětné vazbě se dostáváme jednou za dva týdny. Některé situace řešíme hned, na některé si potřebujeme vzít více času (např. pro ověření, že nešlo o jednorázovou záležitost).
  3. Na závěr semestru ve formě velmi komplexního on-line dotazníku, který se zaměřuje na průchod celým semestrem. Nad touto vazbou se scházíme a osobně ji probíráme do hloubky.

Každé pondělí se navíc potkáváme s ostatními vyučujícími a sdílíme si vzájemně naši zpětnou vazbu na průběh výuky.

Na závěr semestru si dáváme celkovou zpětnou vazbu také za vyučující. Tu vyhodnocujeme dohromady se závěrečnou zpětnou vazbou studentů. Výsledkem této aktivity je společný ideační workshop, na kterém řešíme, jaké změny je třeba zapracovat v rámci studia a následně workshop se studenty*studentkami, kde jim možná řešení představujeme a změny finalizujeme společně. Bereme si tedy zpětnou vazbu i na naše návrhy, což se dá považovat za zjednodušenou verzi uživatelského testování.

Náměty a feedback, které tímto způsobem získáme, lze rozdělit do několika skupin:

  1. Můžeme to opravit hned! (Nebo alespoň do dalšího živého setkání). Toto se obvykle týká témat, zadání úkolů, časových bariér.
  2. Můžeme to opravit v rámci dalšího semestru. Pokud studentům již jednou zadáme úkol, nemůžeme tyto podmínky během semestru měnit. Co ale můžeme udělat je to, že si předáme zpětnou vazbu s vyučujícími z navazujícího semestru a změny uděláme alespoň v něm. V rámci této kategorie témat je třeba se studenty komunikovat, kdy a jaké změny nastanou.
  3. Nechceme to opravit. Tato situace zatím ještě nenastala, ale počítám s tím, že čím vychytanější studium bude, tím specifičtější bude zpětná vazba. Samozřejmě nemůžeme studium upravovat na úrovní osobních potřeb, takže předpokládám, že rozhodnutí něco neopravit se před nás dříve či později postaví.

Od studentů získáváme samozřejmě i pozitivní zpětnou vazbu. Tu si vzájemně sdílíme na pravidelných schůzkách a hledáme příležitosti, jak prvky a situace, které studentům vyhovují, do výuky vnést ve větším měřítku.

Love letter / breakup letter

Letos jsem si vyzkoušela ještě jeden formát pro zpětnou vazbu, konkrétně výzkumnou metodu Love / Breakup letter. V průběhu závěrečné hodiny jsem je tedy požádala, aby napsali milostný, případně rozchodový dopis druhému semestru.

Pro studenty*studentky to byla skvělá příležitost, jak si osobně vyzkoušet netradiční výzkumný formát pro sběr zpětné vazby. Díky 20 minutové týmové aktivitě jsme získali 11 stran pozitivních, neutrálních i negativních komentářů, se kterými budeme dále pracovat. Jen pro zajímavost uvádím se souhlasem autorů některé z dopisů.

Milý semestre,

chci Ti poděkovat za krásné chvíle s Tebou. Ne vždy jsme byli v harmonii. Třeba když jsi mi sdělil termíny a úkoly, o kterých jsem neměla ponětí nebo jsem je vyignorovala. Občas jsem tajně nadávala. (Sobě i Tobě.) Děkuji za shovívavost i za příležitost to napravit a taky, že se nezlobíš.

Díky Tobě rostu a mohu se rozvíjet a vzdělávat, což pozitivně ovlivňuje i mé vztahy a pracovní prostředí. Děkuji, že jsi mezi nás bez náznaku žárlivosti vpustil i další lidi (všechny lektory i spolužáky). Nechal jsi mě zažít vzletné pocity, to když se mi ulevilo po splnění úkolu.

Díky Tobě si uvědomuji, že bez spolupráce to nejde.
Měj se, těším na Tebe zas.

Pamätám si ako by to bolo dnes, kráčali sme ruka v ruke spoločne Februárom. Nadšenie, úžas, radosť. Vďaka Tebe som objavila veci, o ktorých sa mi ani nesnívalo. Rozdúchal si vo mne oheň vášne k užívateľskému výskumu a testovaniu. Spolu sme poznávali pravidilá, limity, využiteľnosť a príklady testovania. Hral si tak na každú strunku v mojom tele. Spojenie vedy, analytiky a kreativity v jednom, a to celý čas, čo sme boli spolu! Prinášalo mi neuveriteľnú radosť objavovať tvoje mnohé tváre a hrať sa s nimi. Každým dňom to bola väčšia láska. Priala som si, aby tie momenty trvali večne… A zrazu je koniec.

Viem, je to aj moja chyba. Sľúbila som, že budem s Tebou a že Ti budem stále verná, ale boli momenty, keď som Ťa ignorovala. Nie vždy som na Teba myslela. Niekedy som na Teba priam zabudla. Je mi to teraz ľúto. Mala som využiť každý jeden moment, keď som bola s Tebou.

Bude mi smutno, keď ťa budem vidieť v budúcnosti s druhými… Ale prajem Ti, aby si bol šťastný.

Když první semestr skončil a sotva popadl jsem dech,
semestr druhý mě již šimral po zádech.
Začátek byl svižný a Terka držela pevně opratě,
bylo super, jak uměla si nás dát pěkně do latě.
Ta přísnost se totiž občas mnohdy hodí,
a semtam nikomu moc neuškodí.
Ochota Josefa Kocurka a přístup byl velmi milý,
a díky němu jsme dospěli snadněji k cíli.
Když člověk už myslel, že ta jízda zvolňuje,
tak kvantitativní výzkum a Dominika nastupuje.
Skvělé praktické vhledy a komentáře nám na projekty přináší,
i když v zátáčce té studijní horské dráhy nást to trošku vynáší.
Ač to byla jizda jako z japonského rychlíku, stálo to za to,
je vidět, že to děláte rádi a že to máte v malíku.
A za to patří velký dík, budu se těšit, pokud dál projdu,
že to pokračování bude mít.

Milý druhý semestre,
byla to jízda! Už od našeho prvního setkání ses nesnažil cokoliv předstírat, nesnažil ses ani tvářit jako lenivý a rozvážný typ. A vyděsil jsi mě svou extrovertní povahou, která je mi osobně cizí. Zbude mi po tobě hodně osobních bolístek, ale nelituji, že jsme se potkali. Dal jsi mi během několika měsíců víc, než co bych sbírala sama po kouskách, a to se počítá. Seznámil jsi mě se spoustou nových tváří a zdroji. To prázdné místo, které mi po tobě zůstane, tak budu mít čím dál lepit. Má vzpomínka na tebe tak bude trvalá.

Poznámka na závěr

Love / breakup lettery vyhodnocujeme, společně s dalšími vstupy od studentů a už teď vidíme několik zásadních témat, ke kterým se budeme s kolegy muset vrátit před tím, než si do letního semestru 2024 pustíme další studentstvo.

Držte nám palce a pokud vás KISK a nový studijní obor zaujal, nezapomeňte si včas podat přihlášku pro příští rok!

A pokud se chcete začít vzdělávat hned, tak můžete využít jeden z našich skvělých kurzů v rámci programu celoživotního vzdělávání.

--

--