251 Followers

251 Followers

 • PMacko

  PMacko

  Krotiteľ reklamných systémov, programátor, bojivník za práva ľudí v technologických časoch, vášnivý cyklista a víkendový fotograf v jednej osobe.

 • Vít Savický

  Vít Savický

  Sometimes I try to write stuff...

 • Martina Augustin

  Martina Augustin

  Product UX Designer at ROI Hunter

 • Petr Stedry

  Petr Stedry

  Creating great user experiences at Pure Storage. Helping new designers grow at UXWell. Philosopher. Observer of people.

 • stefan klocek

  stefan klocek

  Firestarter. UX Product Designer @ Google, formerly @PracticeFusion @Cooper. Passionate maker, writer, thinker, speaker, sculptor, father

 • Olga Karpecká

  Olga Karpecká

 • Dan Hromada

  Dan Hromada

  Front-end developer

 • David Kočí

  David Kočí

  Jsem UX designér, specialista na ecommerce a zvyšování konverzního poměru | Kočíruji svůj e-shop Rigalli.cz | www.davidkoci.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store