251 Followers

251 Followers

  • PMacko

    PMacko

    Krotiteľ reklamných systémov, programátor, bojivník za práva ľudí v technologických časoch, vášnivý cyklista a víkendový fotograf v jednej osobe.

  • Vít Savický

    Vít Savický

    Sometimes I try to write stuff...

  • Martina Augustin

    Martina Augustin

    Product UX Designer at ROI Hunter

  • Petr Stedry

    Petr Stedry

    Creating great user experiences at Pure Storage. Helping new designers grow at UXWell. Philosopher. Observer of people.

  • stefan klocek

    stefan klocek

    Firestarter. UX Product Designer @ Google, formerly @PracticeFusion @Cooper. Passionate maker, writer, thinker, speaker, sculptor, father

  • Olga Karpecká

    Olga Karpecká

  • Dan Hromada

    Dan Hromada

    Front-end developer

  • David Kočí

    David Kočí

    Jsem UX designér, specialista na ecommerce a zvyšování konverzního poměru | Kočíruji svůj e-shop Rigalli.cz | www.davidkoci.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store